Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka

Optimalizace energetického hospodářství

Pro snížení spotřeby energie a její efektivní využití v provozech potravinářských závodů zajišťujeme:

  1. energetický audit v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění a vyhláškou MPO č. 213/2001 Sb.
  2. komplexní energetické proměření provozu včetně kotelny
  3. kontrolní energetický přepočet jednotlivých zařízení
  4. návrh rekonstrukce odpařovací stanice
  5. optimalizaci odběrů brýdových par
  6. návrhy a přepočty ohřívačů kapalin
  7. návrh, propočet a dodávku chladičů přehřáté páry© VUC Praha, a.s.