Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka

Filtrační zařízení - kalolisy, sítové filtry

Membránový a komorový tlakový filtr (kalolis)

  1. Je určen pro použití např. v potravinářském, chemickém, důlním průmyslu a ve vodním hospodářství pro tlakové oddělení tuhých látek od kapalných kalů nebo suspenzí
  2. V cukrovarnictví pro filtraci zahuštěné nebo nezahuštěné 1. saturované šťávy a pro filtraci hustých cukerných roztoků (těžké šťávy, kléru).
  3. Vlastní filtrace probíhá ve filtračních komorách vytvořených sevřením filtračních desek, které jsou povlečeny vhodnými filtračními plachetkami. U membránových filtrů jsou střídavě rozmístěny komorové a membránové desky. Řízení chodu filtru je realizováno pomocí mikropočítače. Umožňuje realizaci dalších pomocných operací jako je promývání či sušení filtračního koláče.

Základní technické parametry:
          Velikost filtračních desek: 1300x1300 mm, 1200x1200 mm, 1000x1000 mm
                 - dle požadavku zákazníka je možná i jiná velikost
          Materiálové provedení desek: polypropylén
          Filtrační plocha: 100 - 200 m2
          Pracovní teplota: do 95 °C
          Dosahovaný filtrační tlak do 0,6 MPa
          Tlak vzduchu na profuk 0,4 – 0,6 MPa, na membrány a řízení 0,7 MPa
          Sušina filtračního koláče saturačního kalu při vyprazdňování 65 – 70 %
          Ztráty cukru v saturačním kalu pod 0,1 % ř.

Svíčkový filtr SF-64

Text se připravuje

Sítový filtr CF - 160

  1. Pro použití k odstranění hrubých nečistot z kapalin, např. v cukrovarnictví na filtraci těžké šťávy a jiných hustých cukerných roztoků.
  2. Je vybaven počítačovým řízením k ovládání armatur včetně automatického promývání síta.

Základní technické parametry:
          Materiál: nerezová ocel
          Filtrační plocha: 1,6 m2
          Velikost nejmenších zachycených částic: 50 - 100 µm

© VUC Praha, a.s.