Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka

Čistírny odpadních vod

  1. Dodávky průmyslových čistíren odpadních vod
  2. Dodávky neutralizačních stanic odpadních vod pro průmyslové závody
  3. Dodávky atypických zařízení, především dosazovacích nádrží a jejich výstrojí
  4. Přípravná činnost - návrh optimalizačních opatření ve vodním hospodářství
  5. Návrh technologie čištění odpadních vod a začlenění ČOV do vodního hospodářství provozu
  6. Projektové a konstrukční zpracování ČOV podle navržené technologie
  7. Výroba a montáž strojně-technologické části včetně MaR a elektromotorické instalace
  8. Uvedení ČOV do provozu, zapracování a zaškolení obsluhy
  9. Zpracování provozního a manipulačního řádu, vyhodnocení zkušebního provozu

© VUC Praha, a.s.