Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka

Analytické a mikrobiologické rozbory

Laboratoře VUC Praha, a.s. jsou vybaveny pro provádění běžných i speciálních rozborů cukrovarnických výrobků, meziproduktů a odpadů i pro rozbory dalších potravinářských výrobků.

  1. rozbory pro potravinářský průmysl, zejména cukrovary - ztráta sušením, polarizace, redukující látky, konduktometrický popel, refraktometrická sušina, měrný absorbanční index, barva (porovnání s typou), granulometrické složení, nerozpustné látky, zákal, mikrobiologické rozbory finálních výrobků
  2. stanovení stopových prvků - stanovení stopového obsahu kadmia, olova, mědi, zinku, železa, manganu a hořčíku atomovou absorpční spektrofotometrií
  3. izotachoforetická stanovení - kyselin (mravenčí, mléčná, octová, máselná, propionová), draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku ve šťávách, melase a odpadních vodách
  4. vývoj nových technologií, kontinualizace provozů
  5. konzultační a poradenská činnost při zavádění systému HACCP v potravinářství
  6. snížení kontaminace v cukrovarnickém provozu, zvýšení mikrobiální jakosti vyráběného bílého cukru, zmapování průběhu mikrobiální kontaminace při skladování cukru
© VUC Praha, a.s.