Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka

Rekonstrukce vápenek

Ke zvýšení efektivnosti dodáváme následující technické úpravy vápenky:

  1. třídění a vážení vápence a koksu
  2. směšování vápence a koksu před zavážením vápenky
  3. patentovaný rozdělovač s otáčejícím se zásobníkem
  4. stacionární rozdělovací zařízení zavážky
  5. automatiku řízení
  6. chlazení a čištění saturačního plynu

Po úpravě garantujeme obsah CO2 v saturačním plynu nad 35 %, jeho teplotu 100 °C a spotřebu paliva max. 7,5 % v., teplotu vápna na výstupu z pece max. 50 °C.

Jako palivo lze využít koks nebo kvalitní černé uhlí (antracit).

Součástí řešení je plný komplex prací včetně zaškolení personálu, seřízení režimu pece na základě laboratorních rozborů

Legenda k obrázku: 1 – dávkovač vápence s odlučovačem, 2 - dávkovač koksu s odlučovačem, 3 – tenzometrické váhy, 4 – dávkovač koksu na transportér, 5 – dávkovací transportér zavážky do skipu, 6 – skip, 7 – transportér propadu, 8 – vodicí plech, 9 – tenzometrické váhy skipu

© VUC Praha, a.s.