Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka

Epurační linka

Dodáváme epurační linky i tělesa pro denní zpracování řepy od 2 000 do 10 000 t. Velikost zařízení je volena pro požadovanou dobu zdržení, která odpovídá dané operaci a používané teplotě. Každé zařízení je tedy vlastně originálním konstrukčním řešením. Veškerá zařízení mohou být osazena kompletní automatikou a měřením. Řešíme i celkovou úpravu epurační linky cukrovaru, navržené řešení dodáme „na klíč“ nebo zpracujeme projekt zapojení. Linka může být dále zefektivněna aplikací aktivace saturačního kalu – viz technologie.

Dodávané aparáty:

  1. Předčeřič vertikální
  2. Dočeřič s pístovým tokem (s vertikální trubkovou přepážkou, patrový míchaný či nemíchaný)
  3. Tělesa I. a II. saturace s vnitřní a vnější cirkulací (varianta souproud i protiproud) se systémem tzv. Richterových trubek

Základní technické parametry:
          Spotřeba vápna 70 % vstupujících necukrů
          Čirý dekantát 1. saturované šťávy
          Minimální tvrdost a barva lehké šťávy

                               (instalace externího vrtulového míchadla)


© VUC Praha, a.s.